Học sinh tiêu biểu năm học 2022 và năm học 2023 tại quận Bình Tân

   
  1.     Huỳnh Đức Mẫn Hy hạng 1 giải cờ vua-cờ tướng các Nhà Thiếu Nhi toàn thành năm 2022.
  2.     Huỳnh Bảo Khánh hạng 1 giải cờ vua Hội Khỏe Phù Đổng quận Bình Tân năm 2023.
  3.     Phan Ngọc Thanh hạng 1 giải cờ vua hè Nhà Thiếu Nhi quận Bình Tân năm 2022.
Huỳnh Bảo Khánh hạng 1 giải cờ vua Hội Khỏe Phù Đổng quận Bình Tân

 

Huỳnh Bảo Khánh hạng 1 giải cờ vua Hội Khỏe Phù Đổng quận Bình Tân năm 2023


Huỳnh Bảo Khánh hạng 1 giải cờ vua Hội Khỏe Phù Đổng quận Bình Tân

Huỳnh Bảo Khánh


Huỳnh Đức Mẫn Hy hạng 1 giải cờ vua các Nhà Thiếu Nhi toàn thành 2022
Huỳnh Đức Mẫn Hy hạng 1 giải cờ vua các Nhà Thiếu Nhi toàn thành 2022
Huỳnh Đức Mẫn Hy hạng 1 giải cờ vua các Nhà Thiếu Nhi toàn thành 2022
Huỳnh Đức Mẫn Hy

Phan Ngọc Thanh hạng 1 giải hè Nhà Thiếu Nhi quận Bình Tân

Phan Ngọc Thanh hạng 1 giải hè Nhà Thiếu Nhi quận Bình Tân

Phan Ngọc Thanh hạng 1 giải hè Nhà Thiếu Nhi quận Bình Tân

Pages